BS.CKI Nguyễn Thị Thúy Liên – Khoa Bệnh Nhiệt đới

IMG 20211218 192604 Lien Nguyen Thi ThuyBS.CKI Nguyễn Thị Thúy Liên – Khoa Bệnh Nhiệt đới

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa 1

Công tác chuyên môn:

BS.CKI Nguyễn Thị Thúy Liên đã có hơn 11 năm công tác trong lĩnh vực Nội khoa tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Phú Thọ. Trong quá trình công tác đồng trí luôn nâng cao, cải thiện chuyên môn góp phần đổi mới và phát triển bệnh viện

Rate this post
ĐẶT KHÁM TRỰC TUYẾN