Sinh hoạt khoa học “ Bảo vệ toàn diện cho bệnh nhân tim mạch – chuyển hóa”1

12v 01

Đái tháo đường là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến trên toàn cầu. Dự đoán vào năm 2040 sẽ có khoảng 642 triệu người, hay nói một cách khác là cứ 10 người lớn thì sẽ có 1 người mắc bệnh đái tháo đường. Số liệu thống kê từ liên đoàn đái tháo đường thế giới cho thấy, cứ mỗi giờ có thêm hơn 1000 bệnh nhân đái tháo đường mắc mới và cứ mỗi 8 giây có 1 người chết do đái tháo đường.