Tầm nhìn sứ mệnh

Sứ mệnh: Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận.
Tầm nhìn: Trở thành địa chỉ tin cậy hàng đầu trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực Tây Bắc.
Mục tiêu:
– Trở thành bệnh viện hạng đặc biệt vào năm 2025.
– Tiếp tục triển khai đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2020-2025.
– Đạt chỉ tiêu theo quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ định hướng đến năm 2025 của UBND tỉnh Phú Thọ.
Giá trị cốt lõi:
– Cán bộ tận tâm chuyên nghiệp.
– Tinh thần trách nhiệm cao.
– Môi trường làm việc thân thiện.
– Cam kết vì sức khỏe cộng đồng.
Ban lãnh đạo Bệnh viện và các đồng chí là trưởng các Khoa, Phòng, Trung tâm  Đơn vị , Điều dưỡng Trưởng thực hiện nghi thức chào cờ đầu tháng
ĐẶT KHÁM TRỰC TUYẾN