BSCKII. Nguyễn Đình Việt

Trưởng khoa Nội Tim mạch và Cấp cứu tim mạch.
Bác sĩ nội trú bệnh viện,
Khoa Nội tim mạch và Cấp cứu tim mạch

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức Vụ

Trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Nội tim mạch và Cấp cứu tim mạch

Học Vị

Bác sĩ nội trú bệnh viện

Additional information

Chức Vụ

Trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Nội tim mạch và Cấp cứu tim mạch

Học Vị

Bác sĩ nội trú bệnh viện

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BSCKII. Nguyễn Đình Việt”