Khoa giải phẫu bệnh

Giải phẫu bệnh (Anapathology deparment)

Khoa Giải phẫu bệnh (Anapathology deparment) – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

1.Tên khoa: Khoa Giải phẫu bệnh (Anapathology deparment)

2. Liên hệ

Địa chỉ: Tầng 10, nhà C – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: (0210) 6254.100

3. Lịch sử phát triển khoa

Năm 1975, tổ Giải phẫu bệnh được thành lập trực thuộc Phòng Y vụ của Bệnh viện Việt Trì. Năm 1983, tổ Giải phẫu bệnh chính thức tách khỏi phòng Y vụ và thành lập khoa Giải phẫu bệnh.

4. Chức năng nhiệm vụ khoa

Khoa Giải phẫu bệnh là cơ sở làm các xét nghiệm sinh thiết tế bào, mô bệnh học và bảo quản tử thi để phục vụ người bệnh.

4.1 Nhiệm vụ chung:

– Tổ chức các hoạt động của khoa theo đúng quy chế ng tác khoa Giải phẫu bệnh.

– Sắp xếp các buồng, laboo liên hoàn và hợp lý đảm bảo ng tác chuyên môn.

– Thực hiện việc tiếp nhận và bảo quản an toàn tử thi.

– Kiểm tra và duyệt các kết quả xét nghiệm. Trực tiếp kiểm tra lại các tiêu bản phức tạp hoặc các kết quả nghi ngờ.

– Bảo quản các tiêu bản giải phẫu bệnh theo đúng quy định. Cung cấp tài liệu giải phẫu bệnh khi có ý kiến của Giám đốc

– Tổ chức ng tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc và xử lý chất thải theo đúng quy chế chống nhiễm khuẩn và quy chế xử lý chất thải bệnh viện.

4.2. Nhiệm vụ cụ thể:

– Chuẩn đoán tế bào học.

– Chuẩn đoán mô bệnh học.

– Giải phẫu bệnh học.

5. Tổ chức nhân sự phòng

5.1. Ban lãnh đạo đương nhiệm

BSCKI: Đinh Việt Bắc – Trưởng khoa

BSCKI: Đào Thị Hồng Nguyệt – Phó khoa

5.2 Số lượng cán bộ trong khoa

BSCKI: 03; BSĐK: 02; ĐD: 02; KTV: 05

6. Thành tựu

Khoa có Laboo giải phẫu bệnh được xây dựng theo tiêu chuẩn các Laboo. Hiện tại Khoa đã triển khai được nhiều kỹ thuật mới như: sinh thiết tức thì, nhuộm hoá mô miễn dịch, sàng lọc tế bào CTC-ÂĐ bằng phương pháp liquid-prep.

Ngoài ra, khoa còn thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo và chỉ đạo tuyến.

7. Định hướng phát triển

Trên cơ sở hiện nay, Khoa Giải phẫu bệnh phấn đấu:

– Về cơ sở vật chất: Tăng cường máy móc trang thiết bị hiện đại.

– Nâng cao được trình độ bác sĩ theo hướng chuyên sâu với tiêu chuẩn quốc tế trên các lĩnh vực

– Đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật và chẩn đoán theo hướng dịch vụ hóa cho mọi đối tượng trong nước và ngoài nước.

Máy căt lạnh chẩn đoán nhanh cho ra kết quả chỉ trong vòng 15 phút
Máy căt lạnh chẩn đoán nhanh cho ra kết quả chỉ trong vòng 15 phút
Máy nhuộm tự động
Máy nhuộm tự động

Đội ngũ bác sĩ của khoa

ĐẶT KHÁM TRỰC TUYẾN