Giải phẫu bệnh (Anapathology deparment)

Địa chỉ: Tầng 11+12, nhà C – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: (0210) 6252289

Năm 1975, tổ Giải phẫu bệnh được thành lập trực thuộc Phòng Y vụ của Bệnh viện Việt Trì. Năm 1983, tổ Giải phẫu bệnh chính thức tách khỏi phòng Y vụ và thành lập khoa Giải phẫu bệnh.

Khoa Giải phẫu bệnh là cơ sở làm các xét nghiệm sinh thiết tế bào, mô bệnh học và các kỹ thuật phục vụ chẩn đoán bệnh học ở cấp độ tế bào đến phân tử và gen.

4.1 Nhiệm vụ chung:

– Tổ chức các hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa Giải phẫu bệnh.

– Sắp xếp các buồng, laboo liên hoàn và hợp lý đảm bảo công tác chuyên môn.

– Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán để phục vụ công tác điều trị.

– Bảo quản các tiêu bản,mẫu bệnh phẩm giải phẫu bệnh theo đúng quy định. Cung cấp tài liệu giải phẫu bệnh khi có ý kiến của Giám đốc.

4.2. Nhiệm vụ cụ thể:

– Chẩn đoán tế bào học.

– Chẩn đoán mô bệnh học.

– Chẩn đoán gen.

Trên cơ sở hiện nay, Khoa Giải phẫu bệnh phấn đấu:

  • Về cơ sở vật chất: Tăng cường máy móc trang thiết bị hiện đại.
  • Nâng cao được trình độ bác sĩ theo hướng chuyên sâu với tiêu chuẩn quốc tế trên các lĩnh vực
  • Đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật và chẩn đoán theo hướng dịch vụ hóa cho mọi đối tượng trong nước và ngoài nước.

Ban lãnh đạo đương nhiệm

BSCKI: Đinh Việt Bắc – Trưởng khoa

BSCKI: Đào Thị Hồng Nguyệt – Phó khoa

Số lượng cán bộ trong khoa

BSCKI: 03; BSĐK: 02; ĐD: 02; KTV: 05

Khoa có Laboo giải phẫu bệnh được xây dựng theo tiêu chuẩn các Laboo. Hiện tại Khoa đã triển khai được nhiều kỹ thuật mới như: sinh thiết tức thì, nhuộm hoá mô miễn dịch, sàng lọc tế bào CTC-ÂĐ bằng phương pháp liquid-prep.

Ngoài ra, khoa còn thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo và chỉ đạo tuyến.

Đội ngũ bác sĩ tại trung tâm

Tin bài Khoa Giải phẫu bệnh