BSCKII. Nguyễn Thị Kim Thuý

Trưởng khoa Tư vấn và CSSKGĐ.
Bác sĩ chuyên khoa 2,
Khoa Tư vấn và chăm sóc SKGĐ

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức Vụ

Trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Tư vấn và chăm sóc SKGĐ

Học Vị

BSCKII

Additional information

Chức Vụ

Trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Tư vấn và chăm sóc SKGĐ

Học Vị

BSCKII

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BSCKII. Nguyễn Thị Kim Thuý”