BSCKII. Trần Xuân Vĩnh

Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng khoa Hóa trị và Chăm sóc giảm nhẹ.
Bác sĩ chuyên khoa 2,
Khoa Hóa trị và Chăm sóc giảm nhẹ

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức Vụ

Phó giám đốc trung tâm, Trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Hóa trị và Chăm sóc giảm nhẹ

Học Vị

BSCKII

Additional information

Chức Vụ

Phó giám đốc trung tâm, Trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Hóa trị và Chăm sóc giảm nhẹ

Học Vị

BSCKII

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BSCKII. Trần Xuân Vĩnh”