BSCKII. Trần Xuân Vĩnh

Trưởng đơn vị Hóa trị và Chăm sóc giảm nhẹ.
Bác sĩ chuyên khoa 2,
Đơn vị Hóa trị và Chăm sóc giảm nhẹ

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức Vụ

Trưởng đơn vị

Chuyên Khoa

Đơn vị Hóa trị và Chăm sóc giảm nhẹ

Học Vị

BSCKII

Additional information

Chức Vụ

Trưởng đơn vị

Chuyên Khoa

Đơn vị Hóa trị và Chăm sóc giảm nhẹ

Học Vị

BSCKII

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BSCKII. Trần Xuân Vĩnh”