GS.TS. Nguyễn Văn Chương

Nguyên chủ nhiệm bộ môn Thần kinh học, Học viện Quân y

Chủ tịch Hội Chống đau Hà Nội

Chuyên gia về các bệnh lý thần kinh và chống đau

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chuyên Khoa

Khoa Nội Thần kinh – Cơ xương khớp

Học Hàm

Giáo sư

Học Vị

Tiến sĩ y học

Additional information

Chuyên Khoa

Khoa Nội Thần kinh – Cơ xương khớp

Học Hàm

Giáo sư

Học Vị

Tiến sĩ y học

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GS.TS. Nguyễn Văn Chương”