GS.TS. Trần Trung Dũng

Giáo sư, Tiến sĩ y học,

Khoa Chấn thương 2

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chuyên Khoa

Khoa Chấn thương 2

Học Hàm

Giáo sư

Học Vị

Tiến sĩ y học

Additional information

Chuyên Khoa

Khoa Chấn thương 2

Học Hàm

Giáo sư

Học Vị

Tiến sĩ y học

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GS.TS. Trần Trung Dũng”