PGS.TS. Hà Kim Trung

Phó Giáo sư, Tiến sĩ y học,

Khoa Ngoại thần kinh

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chuyên Khoa

Khoa Ngoại Thần kinh

Học Hàm

Phó Giáo sư

Học Vị

Tiến sĩ y học

Additional information

Chuyên Khoa

Khoa Ngoại Thần kinh

Học Hàm

Phó Giáo sư

Học Vị

Tiến sĩ y học

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PGS.TS. Hà Kim Trung”