PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước

Giám đốc Trung tâm Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Giảng viên Cao cấp, Trưởng Phân môn Phẫu thuật Tim mạch – lồng ngực, Bộ môn Ngoại – Đại học Y Hà Nội

Chủ tịch Hội Bệnh mạch máu Việt Nam

Chuyên gia phẫu thuật tim mạch

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chuyên Khoa

Đơn vị Phẫu thuật tim mạch lồng ngực

Học Hàm

Phó Giáo sư

Học Vị

Tiến sĩ y học

Additional information

Chuyên Khoa

Đơn vị Phẫu thuật tim mạch lồng ngực

Học Hàm

Phó Giáo sư

Học Vị

Tiến sĩ y học

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước”