ThS.BS. Lâm Thùy Mai

Phụ trách Giám đốc Trung tâm Trung tâm Y, dược cổ truyền – Phục hồi chức năng.
Thạc sĩ y học,
Đơn vị PHCN-VLTL

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức Vụ

Phụ trách Trung tâm, Trưởng đơn vị

Chuyên Khoa

Đơn vị PHCN-VLTL, Trung tâm Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng

Học Vị

Thạc sĩ y học

Description

Quá trình học tập và công tác

  • Tốt nghiệp trường Đại học Y Thái Nguyên năm 2008
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành PHCN tại trường Đại học Y Hà Nội năm 2014
  • Thủ khoa thi tuyển đầu vào Chuyên khoa II chuyên ngành Phục hồi chức năng tại trường Đại học Y Hà Nội khóa 2021-2023
  • Từ 2008 đến 2010 làm giản viên trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ
  • Từ năm 2010 bắt đầu làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Additional information

Chức Vụ

Phụ trách Trung tâm, Trưởng đơn vị

Chuyên Khoa

Đơn vị PHCN-VLTL, Trung tâm Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng

Học Vị

Thạc sĩ y học

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ThS.BS. Lâm Thùy Mai”