ThS.BS. Vũ Thị Thanh Loan

Trưởng khoa Da liễu.
Thạc sĩ y học,
Khoa Da liễu

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức Vụ

Trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Da liễu

Học Vị

Thạc sĩ y học

Additional information

Chức Vụ

Trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Da liễu

Học Vị

Thạc sĩ y học

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ThS.BS. Vũ Thị Thanh Loan”