TS.BS. Nguyễn Thế Đạt

Phó trưởng khoa liên CK Mắt – TMH – RHM.
Tiến sĩ y học,
Khoa Liên chuyên khoa Mắt – TMH – RHM

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức Vụ

Phó trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Liên chuyên khoa Mắt – TMH – RHM

Học Vị

Tiến sĩ y học

Additional information

Chức Vụ

Phó trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Liên chuyên khoa Mắt – TMH – RHM

Học Vị

Tiến sĩ y học

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TS.BS. Nguyễn Thế Đạt”