PGS.TS. Nguyễn Xuân Hùng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ y học,

Đơn vị Phẫu thuật ung bướu, Khoa Ngoại Tổng hợp

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chuyên Khoa

Đơn vị Phẫu thuật Ung bướu, Khoa Ngoại tổng hợp

Học Hàm

Phó Giáo sư

Học Vị

Tiến sĩ y học

Additional information

Chuyên Khoa

Đơn vị Phẫu thuật Ung bướu, Khoa Ngoại tổng hợp

Học Hàm

Phó Giáo sư

Học Vị

Tiến sĩ y học

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PGS.TS. Nguyễn Xuân Hùng”