BSCKII. Hà Xuân Tài

Phó trưởng khoa, Phụ trách khoa Ngoại Thần kinh.
Bác sĩ chuyên khoa 2,
Khoa Ngoại Thần kinh

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chuyên Khoa

Khoa Ngoại Thần kinh

Chức Vụ

Phó trưởng khoa, Phụ trách khoa

Học Vị

BSCKII

Additional information

Chuyên Khoa

Khoa Ngoại Thần kinh

Chức Vụ

Phó trưởng khoa, Phụ trách khoa

Học Vị

BSCKII

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BSCKII. Hà Xuân Tài”