BSCKII. Lê Văn Lữ

Phó trưởng khoa liên CK Mắt – TMH – RHM.
Bác sĩ chuyên khoa 2,
Khoa Liên chuyên khoa Mắt – TMH – RHM

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức Vụ

Phó trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Liên chuyên khoa Mắt – TMH – RHM

Học Vị

BSCKII

Additional information

Chức Vụ

Phó trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Liên chuyên khoa Mắt – TMH – RHM

Học Vị

BSCKII

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BSCKII. Lê Văn Lữ”