ThS.BS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Phó trưởng khoa, phụ trách khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.
Thạc sĩ y học,
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức Vụ

Phụ trách khoa

Chuyên Khoa

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Học Vị

Thạc sĩ y học

Additional information

Chức Vụ

Phụ trách khoa

Chuyên Khoa

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Học Vị

Thạc sĩ y học

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ThS.BS. Nguyễn Thị Phương Thảo”