This is your custom content for before of your offcanvas.
This is your custom content for after of your offcanvas.

TS.BS. Nguyễn Đình Chúc

Trưởng khoa Thăm dò chức năng.
Tiến sĩ y học,
Khoa Thăm dò chức năng

Thông tin chuyên gia

Thông tin bổ sung

Chức Vụ

Trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Thăm dò chức năng

Học Vị

Tiến sĩ y học

Thông tin bổ sung

Chức Vụ

Trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Thăm dò chức năng

Học Vị

Tiến sĩ y học

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “TS.BS. Nguyễn Đình Chúc”