Tin tức

Yêu cầu báo giá

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở

Được quan tâm nhiều
Bạn nên biết
Tin tức - Sự kiện

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ: Nâng cao trải nghiệm khách hàng để phục vụ người bệnh tốt hơn

Trải nghiệm khách hàng bao gồm mọi tương tác của khách hàng với một thương hiệu, từ điểm chạm ban đầu đến hỗ trợ khách hàng liên tục sau khi sử dụng dịch vụ. Khi thương hiệu cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng sẽ làm tăng sự hài lòng, niềm tin, lòng trung thành của khách hàng, từ đó tăng giá trị cho doanh nghiệp. Với cùng mục tiêu đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ luôn xác định “Người bệnh là khách hàng, khách hàng trung tâm” và đã triển khai rất nhiều hoạt động hiệu quả nhằm nâng cao trải nghiệm và gia tăng sự hài lòng của từng người bệnh.