This is your custom content for before of your offcanvas.
This is your custom content for after of your offcanvas.
Chương trình Cắt tóc miễn phí
Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Dành cho tất cả bệnh nhân Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Miễn phí cắt tóc dành cho bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ