Tri ân những nhà hảo tâm trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện  đa khoa tỉnh Phú Thọ đã nhận được sự ủng hộ, chia sẻ giúp sức từ nhiều nhà hảo tâm cùng đồng hành với các chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch COVID -19.