BSCKI. Vũ Thị Xuân

Phó trưởng khoa Nội Hô hấp – Tiêu hóa.
Bác sĩ chuyên khoa 1,
Khoa Nội Hô hấp – Tiêu hóa

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức Vụ

Phó trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Nội Hô hấp – Tiêu hóa

Học Vị

BSCKI

Description

Quá trình học tập và công tác

BSCK I. Vũ Thị Xuân học tập và tốt nghiệp trường đại học Y Hà Nội  năm 1993.

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành  nội chung năm  2011.

Được bộ y tế công nhận bác sĩ chính năm 2018.

Công tác chuyên môn

BSCK I. Vũ Thị Xuân chuyên khám tư vấn điều trị các bệnh lý hô hấp – tiêu hóa.

Additional information

Chức Vụ

Phó trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Nội Hô hấp – Tiêu hóa

Học Vị

BSCKI

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BSCKI. Vũ Thị Xuân”