BSCKII. Bùi Mạnh Cường

Trưởng khoa Nội Hô hấp – Tiêu hóa,

BSCKII

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức Vụ

Trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Nội Hô hấp – Tiêu hóa

Học Vị

BSCKII

Additional information

Chức Vụ

Trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Nội Hô hấp – Tiêu hóa

Học Vị

BSCKII

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BSCKII. Bùi Mạnh Cường”