BSCKII. Nguyễn Đình Việt

Phó trưởng đơn vị Nội Tim mạch và Cấp cứu tim mạch.
Bác sĩ chuyên khoa 2,
Đơn vị Nội tim mạch và Cấp cứu tim mạch

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức Vụ

Phó trưởng đơn vị

Chuyên Khoa

Đơn vị Nội tim mạch và Cấp cứu tim mạch, Trung tâm Tim mạch

Học Vị

BSCKII

Additional information

Chức Vụ

Phó trưởng đơn vị

Chuyên Khoa

Đơn vị Nội tim mạch và Cấp cứu tim mạch, Trung tâm Tim mạch

Học Vị

BSCKII

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BSCKII. Nguyễn Đình Việt”