BSCKII. Nguyễn Thị Hoà

.
Bác sĩ chuyên khoa 2,
Khoa Gây mê hồi sức

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chuyên Khoa

Khoa Gây mê hồi sức

Học Vị

BSCKII

Additional information

Chuyên Khoa

Khoa Gây mê hồi sức

Học Vị

BSCKII

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BSCKII. Nguyễn Thị Hoà”