BSCKII. Nguyễn Thị Hương Giang

Trưởng khoa Nội yêu cầu.
Bác sĩ chuyên khoa 2,
Khoa Nội yêu cầu

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức Vụ

Trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Nội yêu cầu

Học Vị

BSCKII

Description

Qúa trình công tác:

  • Tốt nghiệp đại học Y Hải Phòng năm 2004
  • Tốt nghiệp BSCKII tại trường Đại học Y dược Thái Nguyên năm 2019
  • Làm việc tại Đơn vị Nội yêu cầu, Trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao
  • Trưởng khoa Nội yêu cầu – Trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao

 

Additional information

Chức Vụ

Trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Nội yêu cầu

Học Vị

BSCKII

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BSCKII. Nguyễn Thị Hương Giang”