BSCKII. Nguyễn Thị Thanh Lý

Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới.
Bác sĩ chuyên khoa 2,
Khoa Bệnh nhiệt đới

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức Vụ

Trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Bệnh nhiệt đới

Học Vị

BSCKII

Additional information

Chức Vụ

Trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Bệnh nhiệt đới

Học Vị

BSCKII

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BSCKII. Nguyễn Thị Thanh Lý”