BSCKII. Thiều Thị Thanh Thủy

Giám đốc trung tâm Thận – lọc máu.
Bác sĩ chuyên khoa 2,
Trung tâm Thận – lọc máu

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức Vụ

Giám đốc trung tâm

Chuyên Khoa

Trung tâm Thận – lọc máu

Học Vị

BSCKII

Additional information

Chức Vụ

Giám đốc trung tâm

Chuyên Khoa

Trung tâm Thận – lọc máu

Học Vị

BSCKII

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BSCKII. Thiều Thị Thanh Thủy”