Thạc sĩ YHCT Phan Huy Quyết

Phụ trách Đơn vị Y dược cổ truyền.
Thạc sĩ YHCT,
Đơn vị Y dược cổ truyền, Trung tâm YDCT – PHCN

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức Vụ

Phụ trách đơn vị

Chuyên Khoa

Đơn vị Y, dược cổ truyền

Học Vị

Thạc sĩ Y học cổ truyền

Description

Quá trình học tập và công tác

  • Tốt nghiệp Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam năm 2013.
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền  tại trường ĐHY Hà Nội năm 2019.
  • Từ năm 2013 bắt đầu làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Additional information

Chức Vụ

Phụ trách đơn vị

Chuyên Khoa

Đơn vị Y, dược cổ truyền

Học Vị

Thạc sĩ Y học cổ truyền

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thạc sĩ YHCT Phan Huy Quyết”