This is your custom content for before of your offcanvas.
This is your custom content for after of your offcanvas.

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Ánh

Phó trưởng đơn vị Nội.
Thạc sĩ y học,
Đơn vị Nội khoa

Thông tin chuyên gia

Thông tin bổ sung

Chức Vụ

Phó trưởng đơn vị

Chuyên Khoa

Đơn vị Nội khoa

Học Vị

Thạc sĩ y học

Thông tin bổ sung

Chức Vụ

Phó trưởng đơn vị

Chuyên Khoa

Đơn vị Nội khoa

Học Vị

Thạc sĩ y học

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “ThS.BS. Nguyễn Ngọc Ánh”