ThS.BS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Trưởng khoa Khám bệnh.
Thạc sĩ y học,
Khoa Khám bệnh

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức Vụ

Trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Khám bệnh

Học Vị

Thạc sĩ y học

Additional information

Chức Vụ

Trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Khám bệnh

Học Vị

Thạc sĩ y học

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ThS.BS. Nguyễn Thị Thu Hằng”