ThS.BS. Nguyễn Thị Thuỷ

Phụ trách ĐV Vi sinh.
Thạc sĩ y học,
Đơn vị Vi sinh

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức Vụ

Phụ trách đơn vị

Chuyên Khoa

Đơn vị Vi sinh, Trung tâm Xét nghiệm

Học Vị

Thạc sĩ y học

Description

 Quá trình công tác :

– Từ tháng 8-10 năm 2010 làm việc tại Khoa Nhi.

– Từ T10/2010 đến 31/3/2022 làm việc tại Đơn vị hoá sinh.

– Từ 1/4/2022 làm việc tại Đơn vị vi sinh.

 

Additional information

Chức Vụ

Phụ trách đơn vị

Chuyên Khoa

Đơn vị Vi sinh, Trung tâm Xét nghiệm

Học Vị

Thạc sĩ y học

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ThS.BS. Nguyễn Thị Thuỷ”