TS.BS. Hà Thị Bích Vân

Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc.
Tiến sĩ y học,
Khoa Cấp cứu

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức Vụ

Trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc

Học Vị

Tiến sĩ y học

Additional information

Chức Vụ

Trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc

Học Vị

Tiến sĩ y học

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TS.BS. Hà Thị Bích Vân”