TS.BS. Vi Trường Sơn

Phụ trách đơn vị Ngoại.
Tiến sĩ y học,
Đơn vị Ngoại khoa

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức Vụ

Phụ trách đơn vị

Chuyên Khoa

Đơn vị Ngoại khoa, Trung tâm Khám chữa bệnh chất lượng cao

Học Vị

Tiến sĩ y học

Additional information

Chức Vụ

Phụ trách đơn vị

Chuyên Khoa

Đơn vị Ngoại khoa, Trung tâm Khám chữa bệnh chất lượng cao

Học Vị

Tiến sĩ y học

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TS.BS. Vi Trường Sơn”