TS. Nguyễn Thị Lan Hương

Trưởng khoa Dinh dưỡng – Tiết chế,

Tiến sĩ Dinh dưỡng

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức Vụ

Trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế

Học Vị

Tiến sĩ Dinh dưỡng

Additional information

Chức Vụ

Trưởng khoa

Chuyên Khoa

Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế

Học Vị

Tiến sĩ Dinh dưỡng

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TS. Nguyễn Thị Lan Hương”