Vỡ phình quai động mạch chủ – Mối nguy hiểm đã được loại bỏ bằng kỹ thuật Hybrid tại Bệnh viện tỉnh Phú Thọ

19072021 hybrid 1

Đặt Stent Graft loại bỏ nguy cơ vỡ khối phình động mạch là kỹ thuật nhẹ nhàng, mang nhiều lợi ích cho người bệnh, giảm thiếu nguy cơ, biến chứng so với phẫu thuật mở, hậu phẫu nhẹ nhàng, chóng hồi phục.