Điện di huyết sắc tố – Vì 1 thế hệ sau không mắc bệnh Thalassemia

a1 3

Điện di huyết sắc tố là một xét nghiệm giúp đánh giá thành phần và tỉ lệ huyết sắc tố trong máu. Xét nghiệm này rất có ý nghĩa trong việc chẩn đoán và sàng lọc bệnh lý huyết sắc tố trong đó có bệnh Thalassemia