Hội nghị Tập huấn truyền thông và cung cấp thông tin y tế năm 2018

01102018 hoinghitruyenthong 2

Hoạt động marketing và truyền thông trong bệnh viện là sự giao thoa giữa marketing dịch vụ và marketing xã hội, Bệnh viện là nơi cung cấp dịch vụ y tế nhưng cũng đồng thời giáo dục sức khỏe cộng đồng, thay đổi hành vi có hại cho sức khỏe.