Ứng dụng xu hướng sử dụng kháng kết tập tiểu cầu trên người bệnh bệnh động mạch vành vào thực tế lâm sàng tại Việt Nam

ht 01

Tại buổi hội thảo, Bệnh viện Tim Hà Nội đã đưa ra chiến lược giảm nguy cơ xuất huyết cho người bệnh hội chứng vành cấp: Xuống thang kháng kết tập tiểu cầu kép.
BSCKII Ngô Thị Thu Hương – Giám đốc Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã báo cáo về chiến lược giảm nguy cơ xuất huyết cho người bệnh hội chứng vành cấp: Rút ngắn kháng kết tập tiểu cầu kép và so sánh giữa 2 chiến lược trên.