Thông báo tiêm bổ sung Covid 19

05052021 tiem vac xin 1

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện Nghị quyết 21/NQ-CP, ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Kế hoạch số 1508/KH-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 878/KH-SYT, ngày 18/4/2021 về Tổ chức tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vắc xin Astra Zenneca phòng COVID-19 đợt 1 năm 2021 của Sở Y tế Phú Thọ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức thực hiện tiêm bổ sung vắc xin Covid-19 cho các đối tượng