Thay đổi thói quen đi khám bệnh vào buổi sáng, Tại sao không?

17092018 kham benh buoi sang 1

Việc có cần nhịn ăn hay không phải phụ thuộc vào các xét nghiệm mà bạn định làm. Không phải tất cả các xét nghiệm cần phải nhịn ăn mới có kết quả chính xác.