Ung thư phổi – Làm thế nào để phát hiện sớm?

p1

Ung thư phổi là bệnh ung thư đứng đầu về tỷ lệ mắc và tử vong trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Khả năng điều trị ung thư phổi phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn phát hiện. Ở nước ta hiện nay, trên 70% ung thư phổi chẩn đoán ở giai đoạn muộn. Vì vậy, tầm soát ung thư phổi giúp phát hiện và chẩn đoán bệnh càng sớm thì khả năng điều trị càng hiệu quả và ít tốn kém.