Thông tuyến Bảo hiểm Y tế cấp tỉnh – cơ hội cho người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao

23122020 BHYT 1

Người có thẻ BHYT tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh trên phạm vi toàn quốc được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng (như đúng tuyến).