Hội thảo khoa học “Đánh giá yếu tố nguy cơ Tim mạch – Thận từ lý thuyết đến lợi ích trên lâm sàng.”

httm6 scaled

Với mục tiêu nâng cao chất lượng chẩn đoán sớm yếu tố nguy cơ tim mạch – thận cho người bệnh. Ngày 20/11, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình Hội thảo khoa học “Đánh giá yếu tố nguy cơ Tim mạch – Thận từ lý thuyết đến lợi ích trên lâm sàng” với sự đồng hành của Hội Tim mạch học Việt Nam và công ty AstraZeneca.