Hội nghị tập huấn công tác truyền thông y tế năm 2019

15102019 hoi nghi 1

Ngày 15/10/2019, Bộ y tế tổ chức Hội nghị Tập huấn truyền thông y tế năm 2019 tại tỉnh Tuyên Quang với sự tham gia của Ths.Bs Nguyễn Đình Anh – Vụ trưởng Vụ truyền thông và thi đua khen thưởng, Bộ Y tế và đại diện ngành y tế của 25 tỉnh thành phố … Xem chi tiết