10 dấu hiệu dễ dàng nhận biết trẻ tự kỷ

tk1

Sẽ dễ dàng nhận thấy được sự khác biệt về khả năng phát triển đặc biệt là kỹ năng xã hội và ngôn ngữ của trẻ em bị rối loạn phổ tự kỷ (ASD) từ khi trẻ còn là những đứa trẻ sơ sinh. Đó cũng chính là những dấu hiệu để nhận biết trẻ tự kỷ nếu bố mẹ quan tâm đến quá trình phát triển của trẻ. Trẻ rối loạn phổ tự kỷ sẽ có những đặc trưng giúp bố mẹ có thể dự đoán phần nào con em mình có nguy cơ hay không để đưa trẻ đi đánh giá và khám can thiệp sớm cho trẻ. Sau đây là 10 dấu hiệu nhận biết trẻ tự kỷ: