U tuyến nước bọt phụ vùng hạ họng – Thanh quản được phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

18072018 utnb 01

U tuyến nước bọt phụ vùng miệng họng chiếm tỷ lệ rất ít trong các loại u của tuyến nước bọt nói chung, chỉ chiếm khoảng 8-10%. Trong đó u lành tính hay gặp nhất thường là u tuyến đa hình thái (còn gọi với tên khác là u hỗn hợp tuyến nước bọt).