Sơ Lược Về Viêm Mạch Thần Kinh Trung Ương

44444

1. Khái niệm – Viêm mạch thần kinh trung ương là bệnh cảnh viêm của các mạch máu chi phối cho não và tủy sống, bao gồm viêm động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. – Về kích thước có thể viêm mạch lớn, mạch nhỏ và mạch trung bình. Hậu quả của viêm mạch … Xem chi tiết